Угода користувача

Використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди в повному обсязі. Послуги та товари надає ФОП Зінов’єв С.В.

УГОДА КОРИСТУВАЧА

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Дійсна угода користувача  (далі – Угода) відноситься до сайту, розташованому за адресою sano-roller.com
 2. Дійсна Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту і Користувачем даного Сайту.
 3. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача і проведення будь-яких супутніх процедур.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

В дійсній Угоді використовуються такі терміни:

 1. «Адміністрація сайту» – уповноважені співробітники управління сайтом, які організовують і (або) здійснюють всі операції, пов’язані з роботою сайту, обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції) , що здійснюються з персональними даними.
 2. «Користувач сайту» (далі – Користувач) – фізична або юридична особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет, а також будь-яким іншим способом і використовує Сайт.
 1. «Зміст сайту» (далі – Зміст) – охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні , складові і інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування змісту, що входить до складу Сайту і інші об’єкти інтелектуальної власності все разом і / або окремо, що містяться на Сайті.

ПРЕДМЕТ УГОДИ

 1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві доступу до інформації, що міститься на Сайті та послуги, що надаються.
 2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонуючі) на даний момент послуги (сервіси) Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації і додаткові послуги (сервіси), що з’являються в подальшому.
 3. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту, Користувач вважається таким що приєднався і прийняв в повному обсязі цю Угоду.
 4. Користувач підтверджує, що ознайомлений з тим, що матеріали і послуги цього Сайту надаються «як є».
 5. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України, міжнародного законодавства та цією Угодою.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 1. Адміністрація сайту має право:
 • Встановлювати і змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту без повідомлення кого-небудь без будь-яких винятків.
 • В односторонньому порядку, без будь-яких повідомлень і додаткових процедур, обмежити доступ до Сайту будь-кого в разі порушення умов цієї Угоди, законодавства України, міжнародного законодавства.
 1. Користувач має право:
 • Користуватися всіма наявними на Сайті послугами.
 • Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством України.
 • Переглядати і завантажувати матеріали цього Сайту тільки для особистого некомерційного використання, за умови збереження всієї інформації про авторське право та інших відомостей про право власності, розміщених у вихідних матеріалах і будь-яких їхніх копіях.
 1. Користувач Сайту зобов’язується:
 • Надавати за запитом Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються даного Сайту.
 • Дотримуватися майнових і немайнових прав авторів та інших правовласників при використанні Сайту.
 • Не робити дій, які можуть розглядатися як ті, що порушують нормальну роботу Сайту.
 • не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну, та ту що охороняється законодавством України інформацію про фізичних або юридичних осіб.
 • Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації, яка охороняється законодавством України.
 • Не застосовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту.
 • Не застосовувати Сайт з метою:
 • Завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить недостовірні відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.
 • Спонукання до здійснення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.
 • Порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.
 • Утиску прав меншин.
 • Видати себе за іншу фізичну або юридичну особу без достатніх на те прав оформлених відповідно до чинного законодавства, в тому числі за співробітників даного Сайту.
 • Введення в оману щодо властивостей і характеристик послуг, розміщених на Сайті.
 • некоректного порівняння послуг, а також формування негативного ставлення до осіб, (не) користуються певними послугами, або засудження таких осіб.
 1. Користувачеві забороняється:
 1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту даного Сайту.
 2. Тим чи іншим способом порушувати, перешкоджати належному функціонуванню Сайту.
 3. Самостійно, без узгодження і отримання дозволу Адміністрації сайту, змінювати матеріали цього Сайту, а також поширювати або демонструвати їх в будь-якому вигляді або використовувати їх будь-яким іншим чином для суспільних або комерційних цілей. Будь-яке використання цих матеріалів на інших сайтах або в комп’ютерних мережах.

 

ВІКОРИСТАННЯ САЙТУ

 1. Сайт і Вміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється Адміністрацією сайту.
 2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширено будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту, складеного відповідно до встановлених процедур.
 3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.
 4. Ця Угода поширює свою дії на всі додаткові положення з надання послуг, що надаються на Сайті.
 5. Інформація, яка розміщується на Сайті, не може тлумачитися як зміна цієї Угоди.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 1. Реєстрація на Сайті, є підтвердженням Вашої згоди надати достовірну інформацію про себе і свої контактні дані. В результаті реєстрації Ви отримуєте логін і пароль, за безпеку яких ви несете відповідальність. Ви також несете відповідальність за всі дії під вашим логіном і паролем на Сайті У разі втрати реєстраційних даних, ви зобов’язуєтеся повідомити нам про це.
 2. Звертаючись до нас або залишаючи коментарі на Сайті, Ви несете відповідальність, що це повідомлення не є незаконним, шкідливим, загрозливим, наклепницьким, суперечить моральним нормам, порушує авторські права пропагує ненависть і / або дискримінацію людей за расовими, етнічними, гендерних, релігійних , соціальними ознаками, містить образи на адресу конкретних осіб і організацій, а також будь-яким іншим чином порушує чинне законодавство України. Ви погоджуєтеся, що будь-яке Ваше повідомлення Адміністрація може видалити без Вашої згоди, а також без оплати використовувати на власний розсуд. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену Користувачами Сайту.
 3. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок порушення даної угоди будь-яким іншим Користувачем, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.
 4. 4.Адміністрація сайту не несе відповідальності за:
 • Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та інших суміжних системах, обслуговуючих сайт або користувача.
 • Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов’язані з їх роботою.
 • Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов’язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

ПОРУШЕННЯ УМОВ УГОДИ КОРИСТУВАЧА

 1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно в зв’язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Адміністрації сайту або в права інших користувачів сайту.
 2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною, для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або безпеки Адміністрації сайту, користувачів.
 3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.
 4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив або є достатні дані дають підставу вважати що таке порушення мало місце, дану Угоду або містяться в інших документах умови користування Сайтом, а також в разі припинення дії Сайту, або через технічні неполадки або проблеми.
 5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем або третіми особами будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 1. Ми використовуємо різні технології для збору і зберігання інформації, коли Ви відвідуєте Сайт. Це може включати в себе запис одного або декількох cookies або анонімних ідентифікаторів. Ми також використовуємо cookies та анонімні ідентифікатори, коли Ви контактуєте з послугами, запропонованими нашими партнерами, наприклад, рекламні послуги, які можуть з’явитися на інших сайтах.
 2. При використанні інформації, що розміщується на Сайті, технічні засоби Сайту автоматично розпізнають мережеві (IP) адреси і доменні імена кожного Користувача (відвідувача Сайту). Згадані відомості; електронні адреси осіб, що користуються інтерактивними сервісами Сайту і (або) відправляють електронні повідомлення в адреси, зазначені на Сайті; автоматично накопичуються відомості про те, до яких інтернет-сторінок Сайту зверталися користувачі; інші відомості (в тому числі персонального характеру), що повідомляються користувачами, – зберігаються з використанням технічних засобів Сайту для цілей, перерахованих в пункті третьому цього розділу.
 3. Відомості про користувачів Сайту, що накопичуються і зберігаються в технічних засобах Сайту, використовуються виключно для цілей вдосконалення способів і методів подання інформації на Сайті, поліпшення обслуговування його користувачів (відвідувачів), виявлення найбільш відвідуваних інтернет-сторінок (інтерактивних сервісів) Сайту, а також ведення статистики відвідувань сайту.
 4. Інформація персонального характеру про користувачів Сайту зберігається і обробляється з дотриманням вимог українського та міжнародного законодавства про персональні дані. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, вважаються доступними будь-кому без будь-яких обмежень і можуть бути використані Адміністрацією сайту без будь-яких обмежень.

ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди, обов’язковою умовою до звернення в суд є пред’явлення претензії (письмового пропозиції про добровільне врегулювання спору).